Peter F. van Loon

“Ik bouw tot het beweegt en klinkt”.

“Kenmerkend voor mijn werk is een behoefte aan participatie van de toeschouwer. Zonder de actieve handeling van het publiek is er geen geluid, geen beweging;  de tijd staat stil, het werk is onvolledig. Mijn muziekmachines zijn gelaste constructies. Het hoofdmateriaal is betonijzer; ik heb dit materiaal verkozen omdat: – het een grote grafische kwaliteit heeft, dankzij de vorm en structuur; – het soepel verwerkbaar is; –het grote consequente toepassings-mogelijkheden heeft;  – in veel verschillende diktes verkrijgbaar is ; – het een opvallend mooie klank heeft ; –en  het de toegepaste techniek inzichtelijk maakt, waardoor de bewegende onderdelen de dynamiek van de beweging accentueren. Mijn credo is:  ik bouw tot het beweegt en klinkt. Staal / interactie / transparantie / geluid / beweging.”

trefwoorden: kinetic art, kinetiek, bewogen beweging, kinetische kunst, Jean Tinguely, Goldberg, wind , muziek, interactief.

“I build until it moves and resounds”.

“Characteristically for my work is the need for the observer’s participation. Without an active act from the audience, there is no sound, no movement: time is standing still, the work is incomplete. My music machines are welded constructions and the main material is reinforcing steel. I have chosen this material because: it has a great graphic quality due to the shape and structure; it is easily processable; it offers major consequent application possibilities; it is available in many thicknesses; it has an extremely beautiful sound; and because it makes the employed technique visible, due to which the moving parts accentuate the dynamic of the movement. My creed is: I build until it moves and resounds. Steel / interaction / transparency / sound / movement.”